5 tỷ đồng để hỗ trợ trẻ em và người nghèo

5 tỷ đồng để hỗ trợ trẻ em và người nghèo
(QNO) – Ngày 23.3, Tổ chức Children of Vietnam của Mỹ (gọi tắt COV) đã đến thăm và làm việc với Hội từ thiện tỉnh về những cam kết của tổ chức COV trong năm 2013.

Thông qua Hội từ thiện tỉnh, năm 2012, tổ chức COV đã hỗ trợ hơn 5 tỷ đồng gồm các chương trình hỗ trợ lương thực cho các trường mẫu giáo đóng chân trên địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa và bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện; Hỗ trợ học bổng cho các học sinh – sinh viên nghèo học giỏi; COV cũng đã hỗ trợ xây dựng 64 nhà tình thương, sữa uống cho các trẻ em mồ côi cùng nhiều chương trình hỗ trợ đột xuất khác. Cam kết của COV năm nay vẫn tiếp tục đồng hành cùng trẻ em và người nghèo với các chương trình và số tiền như 2012.

Leave a Reply