Archive | Lễ Hội

Lễ Vu Lan ở Hội An

Hàng năm, cứ vào ngày Rằm tháng Bảy, nhiều người Việt Nam nói chung và người Hội An nói riêng lại đi lễ chùa cầu nguyện cho những người đã khuất được siêu thoát, đặc biệt là cầu cho cha mẹ được sống đời với ta. Tại nhiều ngôi chùa ở Hội An, đại lễ [...]

Read the full story

Posted in Lễ Hội0 Comments

Du lịch Hội An ngày hè – tham dự Lễ tế cá Ông

Ðã từ bao đời nay, lễ hội Cá Ông (còn được gọi là lễ tế cá Voi) là lễ hội lớn nhất của ngư dân tỉnh Quảng Nam – Ðà Nẵng. Lễ tế cá Ông thường được tổ chức tại lăng Ông vào ngày kỵ (ngày mất) của cá Ông hoặc nơi có cá Ông chết. [...]

Read the full story

Posted in Lễ Hội0 Comments