Categorized | Tin tức - Sự kiện

Công ty Cổ phần cấp thoát nước : Lợi nhuận kinh doanh hơn 22,3 tỷ đồng

Công ty Cổ phần cấp thoát nước : Lợi nhuận kinh doanh hơn 22,3 tỷ đồng
(QNO) – Tại Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Quảng Nam vừa tổ chức, lãnh đạo Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty này cho biết, tổng doanh thu sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2012 đạt gần 86 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 22,3 tỷ đồng, đóng góp ngân sách nhà nước hơn 9,5 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động là 4,5 triệu đồng/tháng. Cũng trong thời gian này, công ty mở rộng mạng lưới ống nhánh dài hơn 30 nghìn mét, lắp đặt thêm 3.500 đồng hồ cấp nước, sản lượng cung cấp nước là 7,5 tỷ m3 (tăng 16% so với năm 2011). Từ cuối năm 2012, các nhà máy cấp nước ở thị trấn Thạnh Mỹ (Nam Giang), Phú Thịnh (Phú Ninh) và Vĩnh Điện do công ty làm chủ đầu tư đã đưa vào hoạt động.

Leave a Reply