Categorized | Tin tức - Sự kiện

Giá nước sinh hoạt nông thôn thấp nhất 2.200 đồng/m3

Giá nước sinh hoạt nông thôn thấp nhất 2.200 đồng/m3

(QNO) – UBND tỉnh vừa phê duyệt đơn giá nước sạch tại các công trình nước sinh hoạt nông thôn ở các huyện. Theo đó, mức giá nước sinh hoạt ở hệ thống nước tự chảy thôn An Định, Lộc Phước (xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc) tại khu vực có giá thấp nhất là 2.200 đồng/m3. Các hệ thống nước thuộc thôn Bà Bầu, An Khuông (xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành), nhà máy nước xã Tam Phước (Phú Ninh), xã Điện Ngọc và thôn Cẩm Văn, xã Điện Hồng (Điện Bàn) có đơn giá nước sinh hoạt là 4.500 đồng/m3. Nước sử dụng cho hoạt động kinh doanh dịch vụ cao nhất 8.000 đồng/m3…

Leave a Reply