1. Nguyễn Văn Dương- Bí Thư chi bộ- Trưởng Phòng 

SĐT: 0982692507

2. Nguyễn Hậu- Phó Bí thư- Phó trưởng Phòng

SĐT: 0983585156