Thursday, 28/10/2021 - 19:28|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HỘI AN
 • Phạm Điền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên Kế hoạch-CSVC
  • Điện thoại:
   0989 499155
  • Email:
   phamdienhtl@gmail.com
 • Phan Thị Thu Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thủ quỹ
  • Điện thoại:
   0932453409
  • Email:
   nguyetphannbk@gmail.com
 • Ngụy Đoan Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Điện thoại:
   0944 137033
  • Email:
   phuongnguydoan@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0905 311 099
  • Email:
   hanhtvpgd@gmail.com
 • Phạm Điền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0989 499155