Thứ năm, 28/10/2021 - 19:10|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HỘI AN
 • Thân Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên THCS
  • Điện thoại:
   01668171767
  • Email:
   thanphuong2009@gmail.com
 • Nguyễn Thị Minh Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0982221907
  • Email:
   minhthu2310@gmail.com
 • Phan Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên THCS -Thanh tra
  • Điện thoại:
   0983 916 870
  • Email:
   phanhungpgd@gmail.com
 • Nguyễn Đức Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên THCS-Đoàn đội
  • Điện thoại:
   0905 142 110
  • Email:
   ducthanhclc@gmail.com