Thursday, 28/10/2021 - 19:05|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HỘI AN
 • Đinh Thị Thúy Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên hành chính
  • Điện thoại:
   01692 034 599
  • Email:
   hoadinhthy@yahoo.com
 • Nguyễn Phi Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   01287 612 794
  • Email:
   baovepgdha@gmail.com
 • Phan Thị Thu Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thủ quỹ
  • Điện thoại:
   0932453409
  • Email:
   nguyetphannbk@gmail.com
 • Ngụy Đoan Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Điện thoại:
   0944 137033
  • Email:
   phuongnguydoan@gmail.com
 • Nguyễn Văn Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên THHC
  • Điện thoại:
   0168 2798985
  • Email:
   thhc.pgdhoian@gmail.com
 • Võ Phi Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   01287 612 794