Thursday, 28/10/2021 - 17:08|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HỘI AN
 • Nguyễn Thị Thanh Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên Mầm Non
  • Điện thoại:
   0904474225
  • Email:
   nguyenthanhnguyet.hoian@gmail.com
 • Đinh Thị Thúy Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên hành chính
  • Điện thoại:
   01692 034 599
  • Email:
   hoadinhthy@yahoo.com
 • Phạm Điền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên Kế hoạch-CSVC
  • Điện thoại:
   0989 499155
  • Email:
   phamdienhtl@gmail.com
 • Huỳnh Nước
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên TCCB
  • Điện thoại:
   0905 277 316
  • Email:
   huynhnuoc61@gmail.com
 • Thân Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên THCS
  • Điện thoại:
   01668171767
  • Email:
   thanphuong2009@gmail.com
 • Nguyễn Thị Minh Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0982221907
  • Email:
   minhthu2310@gmail.com
 • Nguyễn Phi Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   01287 612 794
  • Email:
   baovepgdha@gmail.com
 • Phan Thị Thu Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thủ quỹ
  • Điện thoại:
   0932453409
  • Email:
   nguyetphannbk@gmail.com
 • Ngụy Đoan Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Điện thoại:
   0944 137033
  • Email:
   phuongnguydoan@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0905 311 099
  • Email:
   hanhtvpgd@gmail.com
 • Nguyễn Văn Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên THHC
  • Điện thoại:
   0168 2798985
  • Email:
   thhc.pgdhoian@gmail.com
 • Nguyễn Ta
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên TCCB
  • Điện thoại:
   0905 267 358
  • Email:
   nguyenta2511@gmail.com