Ra mắt sách Thân thế và sự nghiệp cụ Huỳnh Thúc Kháng

Ra mắt sách Thân thế và sự nghiệp cụ Huỳnh Thúc Kháng
 Nhà xuất bản chính trị Quốc gia vừa xuất bản cuốn sách Thân thế và sự nghiệp cụ Huỳnh Thúc Kháng (1867-1947).


Bìa sách Thân thế và sự nghiệp cụ Huỳnh Thúc Kháng.
Sách dày hơn 850 trang, tập hợp nhiều bài viết của các nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà báo, các vị lãnh đạo trong nước về cuộc đời, sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng từ hoạt động chính trị, đến làm báo, làm thơ, khắc họa khá kỹ lưỡng chân dung một nhà nho yêu nước một đời vì nước vì dân, một nhân cách trong sách và cứng cỏi, một nhà báo với tinh thần gang thép, một ví dụ sinh động về tính cách Quảng Nam.

One Response to “Ra mắt sách Thân thế và sự nghiệp cụ Huỳnh Thúc Kháng”

  1. Thuy Linh says:

    Cảm ơn bài viết rất hay.

Trackbacks/Pingbacks


Leave a Reply