TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ KIM ĐỒNG

- Địa chỉ của trường: Số 01, đường Trần Hưng Đạo, khối Phong Niên, phường Sơn Phong, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Số điện thoại văn phòng: 02353.861275

- Địa chỉ thư điện tử của trường: truongkimdongha@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Huỳnh Ngọc Quốc

02353.861275

0905.914.108

huynhquockd@gmail.com

2

Phó Hiệu trưởng

Phan Thị Liên

02353.861275

0905.464.912

Phanthaolien@gmail.com

3

Phó Hiệu trưởng

Lê Hùng Sĩ

02353.861275

0974.647.332

lehungsikd@gmail.com

4

Bí thư Chi bộ

Huỳnh Ngọc Quốc

02353.861275

0905.914.108

huynhquockd@gmail.com

5

Chủ tịch Công đoàn

Lê Văn Sanh

02353.861275

0905.240.939

levansanhkd@gmail.com

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÝ THƯỜNG KIỆT

- Địa chỉ của trường: Thôn Trung Hà, xã Cẩm Kim, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Số điện thoại văn phòng: 02353 934191

- Địa chỉ thư điện tử của trường: lythuongkietcamkim@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

số điện thoại di động

Địa chỉ

thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Nguyễn Xiêm

02353 934191

0905 645154

jxiem29@gmail.com

2

Phó Hiệu trưởng

Huỳnh Hướng

02353 934191

0906 500132

huynhhuongck@gmail.com

3

Bí thư Chi bộ

Nguyễn Xiêm

02353 934191

0905 645154

jxiem29@gmail.com

4

Chủ tịch Công đoàn

Võ Giàu

02353 934191

0905.240.939

vogiaultk2013@gmail.com

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN BỈNH KHIÊM

- Địa chỉ của trường: Số 01, đường Huỳnh Thúc Kháng, khối Tân Lập, phường Tân An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Số điện thoại văn phòng: 0235 3 921 024

- Địa chỉ thư điện tử của trường: nguyenbinhkhiemhoian@gmail.com

 

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

số điện thoại di động

Địa chỉ

thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Trần Hoàng

02353921024

0905 112726

tranhoang7273@gmail.com

2

Phó Hiệu trưởng

Võ Trương Hoàng Yến

02353921024

0968350305

yenquynh83@gmail.com

3

Bí thư Chi bộ

Trần Hoàng

02353921024

0905 112726

tranhoang7273@gmail.com

4

Chủ tịch Công đoàn

Lê Thị Thu Hòa

02353921024

0905 404552

lethuhoa80@gmail.com

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN DU

- Địa chỉ của trường: Số 267, đường Trần Nhân Tông, khối Sơn Phô 1, phường: Cẩm Châu, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Số điện thoại văn phòng: 0235.3 861842

- Địa chỉ thư điện tử của trường: thcsnduha@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại

cơ quan

số điện thoại di động

Địa chỉ

thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Bích Trâm

0235.3861842

0973112271

bichtram28@gmail.com

2

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Hồng Vấn

0235.3861842

0905487536

hongvan361985@gmail.com

3

Bí thư Chi bộ

Nguyễn Thị Bích Trâm

0235.3861842

0973112271

bichtram28@gmail.com

4

Chủ tịch Công đoàn

Nguyễn Khanh

0235.3861842

0935118908

nguyenkhanhltk@gmail.com

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN DUY HIỆU

- Địa chỉ của trường: Số 81, đường Phan Châu Trinh, khối An Thắng, phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Số điện thoại văn phòng: 0235 3 861683

- Địa chỉ thư điện tử của trường: nguyenduyhieu11@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại

cơ quan

số điện thoại di động

Địa chỉ

thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Phạm Hồng Đức

02353861683

0989155175

hongducndh@gmail.com

2

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Tú Trâm

02353.861683

0988370921

 

3

Bí thư Chi bộ

    

4

Chủ tịch Công đoàn

Bùi Xuân Bồng

02353.861683

0397074453

buixuanbongquangnam@gmail.com

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN KHUYẾN

- Địa chỉ của trường: Khối Xuyên Trung, phường Cẩm Nam, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Số điện thoại văn phòng: 0235.3.920.838

- Địa chỉ thư điện tử của trường: thcsnguyenkhuyenhoian@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Tạ Ngọc Trí

0235.3.920.838

0905.596.933

tangoctri1980@gmail.com

2

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Văn Đông

0235.3.864.838

0974933744

dongdlqn@gmail.com

3

Chủ tịch Công đoàn

Trần Thanh Chuyển

0235.3.864.838

0905.028.411

tranchuyen62@yahoo.com.vn

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHAN BỘI CHÂU

- Địa chỉ của trường: Khối Tân Thịnh, phường Cẩm An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Số điện thoại văn phòng: 0235 3 927212

- Địa chỉ thư điện tử của trường: thcsphanboichauhoian92@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Văn Thi Hoàng

0235 3 927212

0943371734

vanthyhoang@gmail.com

2

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Hữu Duy

0235 3 927212

0909063237

nguyenhuuduy@gmail.com

3

Bí thư Chi bộ

Văn Thi Hoàng

0235 3 927212

0943371734

vanthyhoang@gmail.com

4

Chủ tịch Công đoàn

Trần Quang Á

0235 3 927212

0905.411.080

tranquanga2015@gmail.com

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CHU VĂN AN

- Địa chỉ của trường: Đường 28 tháng 3, khối Thanh Chiếm, phường Thanh Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Số điện thoại văn phòng: 02353 862673

- Địa chỉ thư điện tử của trường: chuvananthanhha@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại

cơ quan

số điện thoại di động

Địa chỉ

thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Đặng Văn Nhứt

02353.862.673

0367426745

nhuthoian@gmail.com

2

Phó Hiệu trưởng

Đỗ Rân

02353.862.673

076.255.0972

dovanran@gmail.com

3

Bí thư Chi bộ

Đặng Văn Nhứt

02353.862.673

0367426745

nhuthoian@gmail.com

4

Chủ tịch Công đoàn

Nguyễn Văn Chiến

02353.862.673

0932.440.236

vanchien7880@gmail.com

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUỲNH THỊ LỰU.

- Địa chỉ của trường: Thôn Thanh Đông, xã Cẩm Thanh, thành Phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Số điện thoại văn phòng: 02353.933301

- Địa chỉ thư điện tử của trường: htluuha@gmail.com.

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Đinh Thị Kim Huệ

02353.933301

0932496075

huedinhha@gmail.com

2

Phó Hiệu trưởng

Dương Đình Thạnh

02353.933301

0905455001

duongthanh60@gmail.com

3

Bí thư Chi bộ

Đinh Thị Kim Huệ

02353.933301

0932496075

huedinhha@gmail.com

4

Chủ tịch Công đoàn

Lê Thị Hiệp

02353.933301

0907885651

lethihiep2411@gmail.com

TRƯỜNG TIỂU HỌC- TRUNG HỌC CƠ SỞ QUANG TRUNG

- Địa chỉ của trường: Thôn Bãi Làng, xã Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Na

- Số điện thoại văn phòng: 0235 3861069

- Địa chỉ thư điện tử của trường: quangtrungthcsclc@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Nguyễn Văn Thanh

02353.861069

0973533241

thanhnguyenclc@gmail.com

2

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Duy Tuấn

02353.861069

0772545761

tuanduynguyen@gmail.com

3

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Thuận

02353.861069

0365810043

thuanthclc@gmail.com

4

Bí thư Chi bộ

Nguyễn Văn Thanh

02353.861069

0973533241

thanhnguyenclc@gmail.com

5

Chủ tịch Công đoàn

Lý Thị Mỹ Linh

02353.861069

0394344101

mylinhqtrung@gmail.com