1. Đơn vị: TRƯỜNG TIỂU HỌC BÙI CHÁT

- Địa chỉ của trường: Khối An Bang, phường Thanh Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Số điện thoại văn phòng: 02353 861 706

- Địa chỉ thư điện tử của trường: truongthbuichat@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Phan Thị Thúy Mai

02353 950362

0905919185

maicamkim@gmail.com

2

Phó Hiệu trưởng

Lý Hữu Lệ Quyên

02353 861706

01645615355

lylequyen79@gmail.com

3

Bí thư Chi bộ

Phan Thị Thúy Mai

02353 950362

0905919185

maicamkim@gmail.com

4

Chủ tịch Công đoàn

Tạ Diệp Thượng Uyển

02353 861706

0978 183407

tadiepthuonguyen@gmail.com

2. Đơn vị: TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM AN

- Địa chỉ của trường: Khối An Bàng, phường Cẩm An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Số điện thoại văn phòng: 0235 3 861973

- Địa chỉ thư điện tử của trường: thcaman1.ha@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Hồng Vân

02353.861973

0913115154

hongvansp2014@gmail.com

2

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Khánh Linh

02353.861973

0962110315

klinh78@gmail.com

3

Bí thư Chi bộ

Nguyễn Thị Hồng Vân

02353.861973

0932569956

hongvansp2014@gmail.com

4

Chủ tịch Công đoàn

Nguyễn Thị Thương

02353.861973

0397274972

nguyenthithuonghoian@gmail.com

3. Đơn vị: TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM KIM

- Địa chỉ của trường: Thôn 2, xã Cẩm Kim, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Số điện thoại văn phòng: 0235.3934.697

Địa chỉ thư điện tử của trường: thcamkimha@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Trần Mai

0235.3934.697

0905.133.450

tmai3691@gmail.com

2

Phó Hiệu trưởng

Trần Thị Phương

0235.3934.697

0923.153.075

phuongcamkim@gmail.com

3

Bí thư Chi bộ

Trần Mai

0235.3934.697

0905.133.450

tmai3691@gmail.com

4

Chủ tịch Công đoàn

Phạm Ngọc Thạch

0235.3934.697

0982.253.644

thcamkimha@gmail.com

4. Đơn vị: TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM PHÔ

- Địa chỉ của trường: Số 19, đường Lê Quý Đôn, khối Lâm Sa, phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Số điện thoại văn phòng: 0235 3863270

- Địa chỉ thư điện tử của trường: thcampho.ha@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Cao Thị Mỹ

0235 3863270

0934849035

caothimy72@gmail.com

2

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Đoàn Dạ Thảo

0235 3863270

0914023500

daothaonguyendoan@gmail.com

3

Bí thư Chi bộ

Cao Thị Mỹ

0235 3863270

01225586261

caothimy72@gmail.com

4

Chủ tịch Công đoàn

Đinh Thị Tuyết

0235 3863270

0932556 357

dinhtuyet52@gmail.com

5. Đơn vị: TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM THANH

- Địa chỉ của trường: Tổ 3, thôn Võng Nhi, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

- Số điện thoại văn phòng: 0235.3861122

- Địa chỉ thư điện tử của trường: tieuhoccamthanh@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Phan Thị Thúy Liễu

0235.3861122

0905.727.801

lieucamkim@gmail.com

2

Phó Hiệu trưởng

Võ Thị Thùy Trang

0235.3861122

0957100125

vothithuytrang76bc@gmail.com

3

Bí thư Chi bộ

Phan Thị Thúy Liễu

0235.3861122

0905727801

lieucamkim@gmail.com

4

Chủ tịch Công đoàn

Lê Thị Thanh

0235.3861122

0919.768.474

lethanhthct@gmail.com

6. Đơn vị: TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỖ TRỌNG HƯỜNG

Địa chỉ của trường: Số 274, Phù Đổng Thiên Vương, khối Phước Trạch, phường Cửa Đại, thành phố Hội An,

- Số điện thoại văn phòng: 0235 3862691

- Địa chỉ thư điện tử của trường: dotronghuonghoian@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ

thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Đặng Bảo

0235 3862691

0988326620

dbao1964@gmail.com

2

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Kim Lâm

0235 3862691

0935551906

kimlamltt6178@gmail.com

3

Bí thư Chi bộ

Đặng Bảo

0235 3862691

0988326620

dbao1964@gmail.com

4

Chủ tịch Công đoàn

Nguyễn Thị Phương Dung

0235 3862691

0934900791

dungng14@gmail.com

7. Đơn vị: TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ ĐỘ

- Địa chỉ của trường: Thôn Trảng Kèo, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Số điện thoại văn phòng: 0235.3862082

- Địa chỉ thư điện tử của trường: thldoha@yahoo.com.vn

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Nguyễn Sen

0235.3862082

0987443851

senledoha@gmail.com

2

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Phương Hồng

0235.3862082

01266713399

tamngoc427@gmail.com

3

Bí thư Chi bộ

Nguyễn Sen

0235.3862082

0987443851

senledoha@gmail.com

4

Chủ tịch Công đoàn

Phan Thị Thanh Mười

0235.3862082

0903558016

muoi_ld@yahoo.com

8. Đơn vị: TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG

- Địa chỉ của trường: Số 374, đường Cửa Đại, khối Sơn Phô II, phường: Cẩm Châu, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Số điện thoại văn phòng: 0235 3.861863

Địa chỉ thư điện tử của trường: thlytutrongha@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Đỗ Thị Hạnh

0235.3.861863

0934900740

dothihanh.camkim@gmail.com

2

Phó Hiệu trưởng

Dương Vũ Quỳnh Chi

0235.3.861863

01234331599

quynhchiphudong@gmail.com

3

Bí thư Chi bộ

Đỗ Thị Hạnh

0235.3.861863

0934900740

dothihanh.camkim@gmail.com

4

Chủ tịch Công đoàn

Huỳnh Thị Ngọc Hà

0235.3.861863

0977147471

hoangngocha79@gmail.com

9. Đơn vị: TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG THẾ VINH

- Địa chỉ của trường: Khối Tân Lập, phường: Tân An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Số điện thoại văn phòng: 0235. 3864005

Địa chỉ thư điện tử của trường: thluongthevinhha@yahoo.com.vn

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Võ Thị Hồng Loan

0235. 3864005

0762531864

vothihongloanht@gmail.com

2

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Mỹ Trang

0235. 3864005

0777527575

mytrangltv@gmail.com

3

Bí thư Chi bộ

Võ Thị Hồng Loan

0235. 3864005

0762531864

vothihongloanht@gmail.com

4

Chủ tịch Công đoàn

Đặng Thị Lan

0235. 3864005

0934849181

 

10. Đơn vị: TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN BÁ NGỌC

- Địa chỉ của trường: Số 06, đường Thái Phiên, phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Số điện thoại văn phòng: 0235 3.861962

- Địa chỉ thư điện tử của trường: thnguyenbangocha@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Lê Thị Hiền Lương

02353.910126

0367117030

hienluong065@gmail.com

2

Phó Hiệu trưởng

Võ Thị Hà

02353.910126

01239744686

vohanbn@gmail.com

3

Bí thư Chi bộ

Lê Thị Hiền Lương

02353.910126

0367117030

hienluong065@gmail.com

4

Chủ tịch Công đoàn

Nguyễn Lê Hải Vân

02353.910126

01215738159

haivannguyenle@gmail.com

11. Đơn vị: TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ ĐỔNG

- Địa chỉ của trường: Số 01, đường La Hối, khối An Hội, phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Số điện thoại văn phòng: 0235.3911.318

- Địa chỉ thư điện tử của trường: phudong.hoian@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Nguyễn Thanh

0235 3911318

0903573901

nguyenthanh_hanhvu@yahoo.com

2

Phó Hiệu trưởng

Huỳnh Thị Thọ

0235 3911318

0385962623

thanhthold@gmail.com

3

Bí thư Chi bộ

Nguyễn Thanh

0235 3911318

0903573901

nguyenthanh_hanhvu@yahoo.com

4

Chủ tịch Công đoàn

Huỳnh Thị Thúy Hà

0235 3911318

0974370398

huynhthithuyhapdha@gmail.com

12. Đơn vị: TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN PHONG

Địa chỉ của trường: Số 139, đường Lý Thường Kiệt, khối Phong An, phường:Sơn Phong, thành phố Hội An

- Số điện thoại văn phòng: 0235 3914039

- Địa chỉ thư điện tử của trường: tieuhocsonphong@gmail.com.

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Đông

02353914039

0935.716.136

zhodm1970@gmail.com

2

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Tấn Ngân

02353914039

0905992165

ntngansphoian@gmail.com

3

Bí thư Chi bộ

Nguyễn Thị Đông

02353914039

0935716136

zhodm1970@gmail.com

4

Chủ tịch Công đoàn

Phạm Ngọc Nguyên

02353914039

01234774772

phamnguyenhoian@gmail.com


13. Đơn vị: TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TOẢN

- Địa chỉ của trường: Đường Lương Như Bích, khối phố Xuyên Trung, phường:Cẩm Nam, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Số điện thoại văn phòng: 0235.3862127

- Địa chỉ thư điện tử của trường: thtranquoctoanhoian@gmail.com

TT

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại cơ quan

Số điện thoại di động

Địa chỉ thư điện tử

1

Hiệu trưởng

Hồ Thị Đào

0235.3862127

0368105128

hoaigiang65@yahoo.com.vn

2

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Diệu Nga

0235.3862127

0935071320

dieungatraque@gmail.com

3

Bí thư Chi bộ

Hồ Thị Đào

0235.3862127

0368105128

hoaigiang65@yahoo.com.vn

4

Chủ tịch Công đoàn

Đặng Thị Dung

0235.3862127

01678907502

dangthidung05@gmail.com.vn