Thứ năm, 28/10/2021 - 18:39|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HỘI AN
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 11 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Quyết định ban hành các quy định về quy trình kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục phổ thông. Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Quyết định ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục cấp Tiểu học, THCS , THPT Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Tổng quan về đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Phụ Lục Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Nghị định số 46/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THUỘC LĨNH VỰC MẦM NON Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THUỘC LĨNH VỰC TIỂU HỌC Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THUỘC LĨNH VỰC THCS Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THUỘC LĨNH VỰC TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục của UBND Tỉnh Quảng Nam Thủ tục hành chính Đã hết hiệu lực
Quyết định phê duyệt danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại bộ phận một cửa Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực